در نشست مدیران ادبیات بنیاد چاپ

راهکارهای توسعه و پیشرفت ادبیات دفاع مقدس بررسی شد
همزمان با سالروز عملیات والفجر 4، معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به همراه مدیران ادبیات ادارات کل استانهای این بنیاد در نشستی به بررسی فرصت ها و تهدیدهای فراروی ادبیات دفاع مقدس پرداخت.
به گزارش سرویس خبری پایگاه تخصصی ادبیات دفاع مقدس معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و مدیران ادبیات ادارات کل پس از شرکت در مراسم اختتامیه ی سومین جشنواره ی استانی شعر دفاع مقدس کردستان که در شهر مریوان برگزار  شد به منظور دستیابی به راهکارهای ارتقاء و پیشرفت سطح کیفی و کمی فعالیتهای خود در نشستی تخصصی فرصت ها و تمهیدهای پیش روی ادبیات دفاع مقدس را بررسی کردند.

در این هم اندیشی که ساعت ها به طول انجامید مدیران ادبیات ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ضمن ارائه ی گزارش عملکرد سالیانه ی استان مربوطه در حوزه ی ادبیات، به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با فعالیت های ادبی و انتشاراتی پرداختند.
جشنواره های شعر استانی دفاع مقدس، کنگره ی سراسری شعر دفاع مقدس، چاپ و نشر و انتخاب کتاب سال دفاع مقدس از جمله موضوعاتی بود که در این نشست یک روزه نقد و بررسی شد.
 
www.YourDomain.ir - Copyright 2009 - 1388. All Rights Reserved