تنها 30 ماه ديگر چاپ

مصطفي محمدي
سرگذشت داستاني حجت الاسلام والمسلمين شهيد عبدالله ميثمي

« تنها 30 ماه ديگر » سرگذشت داستاني شهيد حجت الاسلام عبدالله ميثمي است كه به قلم مصطفي محمدي توسط نشر فاتحان چاپ و منتشر گرديد.

اين كتاب در 212 صفحه و 12 فصل به انضمام وصيتنامه شهيد خاطرات و زندگينامه‌ي وي را بررسي كرده است.

شهيد ميثمي نماينده حضرت امام(ره) در قرارگاه خاتم الأنبياء بود كه در سال 1365 به درجه‌ي شهادت نائل آمد.

 

 
www.YourDomain.ir - Copyright 2009 - 1388. All Rights Reserved